Najbliższe szkolenie


Szkolenia otwarte:

2012-02-23 Menedżer coachem

Od oceny do rozwoju

Sztuka prowadzenia rozmów oceniających.

Zostałeś właśnie kierownikiem albo już od pewnego czasu nim jesteś! Gratulacje!!!

Przed Tobą pierwsza „runda ocen” pracowników w Twoim zespole, albo po raz kolejny przystępujesz do przeprowadzenia ocen okresowych swoich ludzi. Jako skuteczny menedżer, chcesz nie tylko dokonywać oceny pracy pracownika, ale przede wszystkim chcesz budować wspólnie z nim jego dalszą wizję rozwoju w firmie.

Podążając tym tropem myślenia, zaczynasz stawiać sobie pytania…

Jaka jest „jakość” moich rozmów z podwładnymi oraz współpracownikami? Czy potrafię skutecznie przekazywać wzmacniające i korygujące informacje zwrotne? Czy rozmowy oceniające, które prowadzę z pracownikami, są dla nich źródłem motywacji i rozwoju? Czy skutecznie radzę sobie z emocjami swoimi i moich rozmówców, podczas tzw. trudnych rozmów oceniających?

Jeśli dostrzegasz niedostateczną satysfakcję w swoich odpowiedziach na tak stawiane pytania, to trafiłeś w dobre miejsce!

Warsztat kierowany jest do menedżerów, którzy planują – jak również już odbywają - rozmowy oceniające ze swoimi podwładnymi. W trakcie interaktywnych ćwiczeń, symulacji rozmów oceniających, analiz trudnych przypadków w formie rozmów rejestrowanych na kamerze (video trening), każdy z uczestników rozwija swój indywidualny warsztat narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia rozmowy oceniającej. Wskazana forma videotreningu pozwala na pełną analizę oraz dostrzeżenie błędów i niedociągnięć.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

- przebieg rozmowy oceniającej,

- wykorzystywane podczas rozmowy stosowne techniki,

- bariery w komunikacji z pracownikiem,

- najczęściej popełniane błędy,

- planowanie rozmowy,

- konsekwencje jej przeprowadzania dla dalszego rozwoju pracownika.

Podczas szkolenia poruszane są kwestie związane z trudnymi sytuacjami (np. konflikt na linii pracownik – przełożony), które mogą pojawić się w związku z rozmową oceniającą.

Profesjonalna rozmowa oceniająca tworzy podstawy do zmian w stylu działania nie tylko podwładnych, ale i menedżerów.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia będzie przygotowanie się do prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami. Cel ten osiągniesz poprzez:

 • Uświadomienie, jak konkretne słowa – ich treść i forma, a także inne zachowania - mogą być interpretowane przez pracowników,
 • Praktykowanie konstruktywnych sposobów prowadzenia rozmów z pracownikami i wywierania na nich wpływu („od oceny do rozwoju”),
 • Rozwój umiejętności udzielania skutecznej informacji zwrotnej (zarówno tej udzielanej na bieżąco, jak i w ramach systemu ocen okresowych),
 • Zainspirowanie do dalszego krytycznego spojrzenia na własne zachowania oraz szukania alternatyw pozwalających osiągnąć zamierzone cele,
 • Budowanie postawy opartej na szacunku wobec pracowników,
 • Wykorzystanie optymalnych narzędzi do nauki podczas szkolenia (m.in.:video trening).

Jako uczestnik, dzięki szkoleniu:

 • Będziesz przygotowany do prowadzenia ocen pracowniczych (rozmów oceniających),
 • Będziesz skuteczniej udzielał pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych w ramach rozmów oceniających (feedback bieżący i okresowy),
 • Nabędziesz praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia rozmów oceniających z podwładnymi,
 • Zwiększysz motywację i zaangażowanie w pracę swoich pracowników,
 • Poznasz praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w ramach rozmów oceniających,
 • Poprawią się wyniki oraz atmosfera pracy w Twoim zespole,
 • Wzmocnisz odpowiedzialność i samodzielność swoich pracowników,
 • Ograniczysz poziomu własnego stresu i obciążenia w relacjach z pracownikiem.
Brzmi interesująco?

 

Czas trwania: łącznie 2 dni szkoleniowe

Miejsce realizacji: Kraków, Hotel Kazimierz lub Hotel Batory

Koszt udziału: 1270 zł + VAT 23% /osoba.

Szkolenie prowadzą trenerzy:

Terminy:

Pro Optima - szkolenia, doradztwo, coaching
Pro Optima Sp. z o.o.

ul. Grzegórzecka 10B/205

31-530 Kraków

tel. +4812 397 79 51
fax. +48 12 378 35 52